T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bursa İl Sağlık Müdürlüğü İnegöl Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi


T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bursa İl Sağlık Müdürlüğü İnegöl Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Bölüm ve Branşlarımız

Güncelleme Tarihi: 21/03/2018

ORAL DİAGNOZ
RADYOLOJİ
DİŞ HASTALIKLARI VE TEDAVİSİ
ENDODONTİ
PERİODONTOLOJİ
PROTETİK TEDAVİ
ÇENE CERRAHİ VE ÇOCUK DİŞ UZMANI VE DİŞ ETİ HASTALIKLARI UZMANI MEVCUT DEĞİLDİR.

ORAL DİAGNOZ
Oral Diagnoz, Hastanın ağız bölgesine ait röntgenlerin incelenmesi ve detaylı bir ağız içi muayenenin yapılmasını takiben yapılan teşhis koyma işlemidir. Bu aşamada ilk amaç, hastanın öncelikli şikayetinin kaynağının tespit edilmesidir. Bunun yanında hastanın mevcut durumu bir bütün olarak ele alınmalı ve de bu sayede sadece mevcut olan değil, ileride sun yaratması muhtemel olan potansiyel sunlu bölgeler de belirlenmelidir. Bu sayede sunların erken teşhisi ve uygulanacak kuyucu ve önleyici tedaviler, ileride oluşacak daha büyük sunları önleyerek tedaviyi hem daha basit, hem de daha ekonomik hale getirecektir.

Radyoloji
Panaromik Radyografiler Panaromik radyografiler, ağızdaki mevcut dişlerin tamamını, gömük dişleri, dişleri çevreleyen kemik dokusunu, çene kemiğinin tamamını, ağız gölgesindeki fizyolojik ve patolojik boşlukları ve eklemleri tek seferde ve aynı görüntü içerisinde incelemeye olanak sağlayan bir ağız dışı görüntüleme tekniğidir. Özellikle kontrol amaçlı genel ağız muayenesinde, gömük diş çekimi, rezeksiyon, ufak kistler veya az sayıda implant uygulanması gibi basit cerrahi işlemlerde kullanılır. Tüm dişlerin tek seferde görüntülenmesi, seri periapikal çekimlere anla hastanın daha az radyasyona maruz kalmasını sağlarken, hekime de genel bir değerlendirme yapabilme şansı tanır.

Periapikal Radyografiler
Panaromik radyografilerde tespit edilen şüpheli durumlar hakkında daha detaylı görüntü alınması amacıyla kullanılan, sadece birbirine komşu birkaç dişin ve bu dişleri çevreleyen kemik dokusunun görüntülenebildiği bir ağı içi görüntüleme tekniğidir. Detay olarak panaromik radyografilere anla daha üstündür.

DİŞ HASTALIKLARI VE TEDAVİSİ 
Diş yapılarının gelişimsel ve kazanılmış hastalıklar nedeniyle bozulan fmlarını düzeltmek, reste etmek, dişin fonksiyon ve estetiğini iade etmek ve en önemlisi patolojinin yeniden oluşmasını önleyici tedbirleri alacak kuyucu diş hekimliği prensiplerini uygulama faaliyetlerini kapsar.

ENDODONTİ-KANAL TEDAVİSİ 
Yumuşak diş tabakasında meydana genel hasarlarda; eski uygulamalarda dişler çekilmekteydi. Ancak günümüz teknolojisinde dişlere uygulanan kanal tedavisi ile artık tek çözüm diş çekimi olmaktan çıkmıştır. 
Neden Kanal Tedavisi? Eğer dişin kök kanallarındaki canlı doku veya pulpa, diğer adı ile sinirler, iltihaplanmışsa veya canlılığını sürdüremeyecekse kanal tedavisi gerekir. Çünkü bu dokunun vücuttaki diğer dokular gibi kendini yenileme ve tamir etme kabiliyeti yoktur. Derin çürükler, diş üzerinde yapılan dolgu, diş kesimi gibi işlemler; dişte oluşan kırık ve çatlaklar pulpanın iltihaplanmasına yol açabilir. Buna ek olarak dişe gelen travmalarda, dişte herhangi bir çatlak ya da çürük olmasa da pulpanın iltihaplanmasına ve hasar görmesine yol açabilir. Eğer iltihaplı pulpa tedavi edilmezse, ağrıya ve abseye neden olur. 
Kanal Tedavisine İhtiyacınız Olduğunu Nasıl Anlarsınız? Sıcak ve soğuğa karşı uzun süreli hassasiyet Çiğnerken oluşan ağrı ya da rahat Çiğneyememe Kendi kendine başlayan özellikle de geceleri başlayan ağrı, Dişin renk değiştirmesi, şiş, dişe yakın bölgedeki lenf düğümlerindeki ağrı yada elle hissedilen şişlik 
Kanal Tedavisi Dişi Nasıl Kurtarır? Dişin kök kanalındaki iltihaplı veya zarar görmüş pulpa ( damar-sinir paketini) çıkarılır, dikkatli ve özenli bir şekilde kök kanallarını temizleyip şekillendirdikten sonra kök kanalı doldurulur. Kanal tedavisi sonrası dişinize dolgu ya da pselen kaplama yapılır. Bütün bu işlemlerden sonra dişiniz diğer dişler gibi görevine devam eder. 
Kanal Tedavisi Yapılırken Ağrı Hissedilir mi? Modern anestezi teknikleri ve maddeleri sayesinde tedavi sırasındaki ağrı en aza indirgenmektedir. Tedavi sonrası birkaç gün dişlerde hassasiyet yada ağrı olabilir. Tüm bu şikayetler için ağrı kesici alınması hekiminiz tarafından önerilebilmektedir. Bütün Dişlere Kanal Tedavisi Yapılabilir mi? Kanal tedavisi ile bazı dişler kurtarılamayabilir. Kanallara girilememesi, köklerdeki kırıklar, yeterli kemik desteğinin olmaması veya dişin reste edilemeyecek kadar harap olması başlıca nedenlerdir. 
Kanal Tedavisi Dişi Öldürür mü? ”Kanal tedavisi dişi öldürür” düşüncesi gerçeği yansıtmamaktadır. Kanal tedavisiyle dişin içindeki canlı doku alındıktan sonra diş sıcağa ve soğuğa karşı hissiz hale gelir, ancak çene kemiğinden ve çevre dokulardan gelen damar veya sinirlerle görevine devam eder ve kemik içinde tutunur. Tedavi sonrası yapılacak uygun bir dolgu ya da restasyon yardımıyla çok rahat Çiğneyebilir ya da dişinizi protez ayağı olarak kullanabilirsiniz.

PERİODONTOLOJİ 
Periodontoloji, dişleri çevreleyen dokular, iltihabi hastalıklar ve bunların tedavisi ile ilgilenen ana bilim dalıdır. 
Periodontitis; diş ve dişi destekleyen dokuların (periodontal ligament, sement, alveol kemiği) yıkımıyla karakterize iltihapsal bir hastalıktır. Diş eti iltihabı alveol kemiğine (çene kemiği) kadar ilerlemiştir. Periodontitisin temel nedeni bakteri plağıdır ve mekanik olarak tedavi edilebilir. Ancak genetik, çevresel ve sistematik faktörler de hastalığın oluşmasında etken olabilir. Sistemik faktörler içinde diabet, kalp damar hastalıkları, epilepsi, down sendromu, AIDS, kan hastalıkları sayılabilir. 
Toplumda yaygın olarak rastlanan periodontal hastalıkların ilk belirtisi diş etinde kanamadır. Diş eti kızarık, şiş ve parlak yüzeylidir. Çoğu zaman bu belirtilere, ağız kokusu, diş etinde kaşınma, kanama hissi, dişlerde hassasiyet de eşlik eder. 
Periodontal hastalıklar toplumda çocuk- luktan yaşlılığa kadar her yaşta insanı farklı şiddette etkileyebilmektedir. Çoğu zaman hastanın ağrı gibi bir şikayeti olmadığı için belirti vermeden ilerleyebilmektedir. Hastanın şikayeti olduğunda ise sağlam, çürüksüz dişler destek dokular-daki kayıplardan dolayı sallanarak kaybedilmektedir. 
Tedavi Yöntemleri 
Periodontal tedavinin ana amacı umutsuz gibi görünen sağlıksız dişleri ağızda tutmaktır. Hastalığın tipi ve şiddetine göre değişik tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Bunlar; öncelikle ağız hijyeni eğitimi, diş taşı temizliği, kök yüzeyi düzleştirilmesi, rejeneratif, rekonstrüktif ve mukogingival operasyonlar olarak basitçe özetlenebilir. Aynı zama yüksek gülme hattı olan bireylerin diş eti estetiğini sağlamak da, periodontal tedavi kapsamındadır. Hastalığın tipi ve şiddeti; hastanın alışkanlıkları ve hekimi ile yapacağı işbirliği, ağız hijyeninin stardı, tedavi planlaması ve başarısını doğrudan etkiler. 
Periodontal tedavi, erken teşhis ile gerekli müdahaleler yapıldığında sonuçları kesin ve hasta memnuniyetinin en yüksek a olduğu dişhekimliği hizmetidir. Unutulmamalıdır ki periodontal olarak sağlıklı olmayan dişlere hiçbir restatif tedavi uygulanamaz.

PROTETİK TEDAVİ(PROTEZ) Protetik yaklaşım dört ana konudan oluşmaktadır. Sabit protezler; ağızda dişlerin fm, şekil, bozukluklarını ve diş eksikliklerini estetik ve fonksiyonel olarak pselen, döküm alaşımlar , pselen l kombinasyonları ve diğer estetik materyallerle restasyonu veya tamamlanmasını amaçlar. 
Hareketli protezler eksik dişlerin hareketli apareylerle estetik ve fonksiyonel olarak tamamlanmasıdır. Tam protezler tam dişsizlik vakalarının protetik uygulamalarını yapar. İmplant protez uygulamaları doğal diş eksikliklerinin implant alt yapıları ile tamamlanması ve implant üstü protezlerin uygulamaların kapsar.

TAM PROTEZLER: Ağızdaki tüm dişlerin kaybedilmesi sonucunda ağıza yapılan hareketli (takılıp çıkarılabilen) protezlerdir. Özel akriliklerden bir yapı üzerine yine arilik veya pdelenden yapılmış dişler kullanılıarak hazırlanır. Tam damak protezleri olarak da isimlendirilebilir.

HAREKETLİ BÖLÜMLÜ PROTEZLER: Kısmi diş eksikliğinde yani dişlerin bir kısmının kaybedilip bir kısmının ağızda olduğu özel akrilik ve/veya ller birlikte kullanılarak hazırlanan kroşe (kanca) adı verilen l parçaları ile dişe tutunmayı sağlayan ve hastaların isteğıne bağlı olarak çıkarılıpo takılabilen protezlerdir.

SABİT PROTEZLER (KURON-KÖPRÜ) : Dişsiz boşluğun her iki tarafındaki destek dişlerin belli anlarda küçültülerek ve bu dişler üzerine yapıştırma yoluyla hazırlanan pselen ve/veya lden yapılan restasyonlardır.